Tags

Related Posts

Share This

Oyeyemi, Helen

“Ikarosflickan” var den brittisk-nigeriska författaren Helen Oyemis debut.
Helen Oyeyemi

Ikarosflickan är en sällsamm och spännande historia om identitetssökande berättad på kristallklar prosa. Det är en oerhört vacker och poetisk roman med bottnar i bland annat nigerisk mytologi. Absolut läsvärd!

Berättelsen cirkulerar kring Jessamy och Titiola. Oklarheten kring vem Titiola, eller TillyTilly som åttaåriga Jessamy kallar henne, egentligen är driver fram en skickligt komponerad historia som vägrar ge några enkla svar. Mycket av det som sker vilar till stor del på hur läsaren väljer att tolka. Ikarosflickan av Helen Oyeyemi

Författaren var bara 20 år gammal då hon skrev romanen, något som inte märks överhuvudtaget. Den skulle lika gärna ha kunnat skrivas av en sjuttioåring med ett helt livs erfarenhet.

Sedan 2005 har Oyeyemi hunnit ge ut en rad böcker, men “Ikarosflickan” (med översättning av Joakim Sundström) är den enda som finns översätt till svenska.
Övriga böcker är:
“Juniper’s Whitening and Victimese” (2005). Pjäs.
“The Opposite House” (2007). Roman.
“White is for Whitching” (2010). Roman.
“Mr Fox” (2012). Roman.

"Juniper´s Whiteneing and Victimise"  av  Helen Oyeyemi , pjäs.
"The Opposite House" av Helen Oyeyemi  (2007)
White is for Witching av Helen Oyeyemi
Mr Fox av Helen Oyeyemi (2012)