Jawahir A. Farah besöker Stockholm

Barnboksförfattaren Jawahir A Farah kommer till Internationella Biblioteket i Stockholm för att närvara på bibliotekets internationella barnboksvecka 11-15november.

1150917_614312831947004_1091918467_n

Jawahir A. Farah är en ledande somalisk barnboksförfattare. Hon undervisar för närvarande vid Ealing-skolorna i London.
Läs mer om Farah här.

Såhär skriver internationella biblioteket om syftet med barnboksveckan där författare från hela världen medverkar:

“Syftet med barnboksveckan är trefaldigt: att stimulera barn och ungdomar med annat modersmål än svenska till ökad läsning och eget skrivande; att öka kunskapen bland svenska bibliotekarier och författare om barn- och ungdomslitteratur i de valda länderna och slutligen att låta de inbjudna författarna träffa sina svenska författarkollegor och lära sig mer om den svenska barn- och ungdomslitteraturen.

Målgruppen är barn och ungdomar i svenska skolor som har ett annat modersmål än svenska. Under sitt veckolånga besök i Sverige kommer författarna att träffa barn i modersmålsklasser och presentera sig själva och sina böcker. Barnen kan ställa frågor och diskutera med författarna. Författarna kommer också att få göra ett antal studiebesök på lämpliga institutioner som t.ex. Svenska barnboksinstitutet, Svenska barnboksakademin och Författarförbundet, samt träffa svenska författarkollegor.” Gizela Sladic

403281_304597586251865_1194723964_n

För mer info om internationella barnboksveckan och för att boka in besök av någon av författarna kontakta Gizela Sladic på: gizela.sladic@stockholm.se