Föreningar, organisationer, rörelser

Föreningar, organisationer, rörelser

föreningar2

Här presenterar vi föreningar, organisationer, rörelser och grupper som knyter an till mångfaldsperspektiv. Listan växer och blir mer komplett allteftersom.

A

AFROSVENSKARNAS RIKSFÖRBUND

Afrosvenskarnas riksförbund är en humanitär, kulturell och ideell organisation. Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, bildades 1990 och består idag av fem regionala avdelningar i Malmö, Göteborg, Stockholm, Jönköping och Umeå.

Förbundets huvudsakliga uppgift är att verka och arbeta för lika rättigheter och skapa en meningsfull tillvaro för de över 150 000 personer med afrikansk bakgrund i Sverige.

ARDOUR

Ardour är ett relativt nystartat kreativt kollektiv i Stockholm som startats av skådespelaren Evin Ahmad och regissören Rojda Sekersöz. De arbetar med främst film och scenkonst.

B

C

CINEMAFRICA


CinemAfrica är en ideell förening som arbetar med att sprida kvalitetsfilm från den afrikanska kontinenten i Sverige. Vi visar spelfilmer, kortfilmer och dokumentärer gjorda av filmskapare med afrikanskt ursprung och fungerar som en plattform och forum för afrikansk film i Sverige. Vi arbetar för att öka utbudet av afrikansk film på biografer, festivaler, tv, samt för ökad distribution på dvd. Genom att visa film från Afrika arbetar vi för att komplettera det svenska kulturutbudet och uppdatera bilden av Afrika.

D

E

F

FORIX-FÖRORTERNAS RIKSDAG

Forix – Förorternas Riksdag är till för dig som vill ha inspiration och ökade kunskaper för att kunna agera som en stark och vaken medborgare i samhället. Forix kan erbjuda ett brett och landsomfattande nätverk, nya kunskaper, coachning och ett forum med resurser för dina egna initiativ. Genom att skapa möten och bygga upp ett nätverk vill vi bygga broar mellan ungdomar och organisationsvärlden. Ett mål är att lyfta upp aktuella frågor på ett nytt sätt. Vi arbetar efter principen att inte bara vara för utan också av unga. Forix är en satsning som med tiden kommer att forma en organisation. Många föreningar och engagerade personer runtom i landets förorter arbetar med samma frågor utan att de känner till varandra. Forix roll kommer att bli att länka samman dessa i ett nätverk och erbjuda kompetensutveckling och inspiration.

Forix startades som ett initiativ av ungdomsorganisationer med många medlemmar boende i Sveriges miljonprogramsområden. Det är en nationell satsning som vänder sig till unga mellan 15 och 25 år. Forix är religiöst och politiskt obundet.

G

GENUSFOLKET

Genusfolket är ett bloggkollektiv som numera ingår i Politivism. Här pågår samtal som utgår från ett interkulturellt, klass, makt och feministiskt perspektiv.

H

I

IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND

Ibn Rushd är ett studieförbund, som har verksamhet över hela Sverige och är öppet för alla. Vår vision är att islam ska vara en självklar del av Sverige. Det ska inte vara något konstigt att vara svensk muslim. Vår uppgift är att stärka muslimer i Sverige och att ge ickemuslimer mer kunskap om islam. Ibn Rushd arbetar med folkbildning i form av studiecirklar och kulturarrangemang tillsammans med våra Medlemsorganisationer. Vi är ett studieförbund som arbetar med majoriteten av de muslimska föreningarna i Sverige. Vi arbetar också gärna i projekt som bidrar till och utvecklar samhället.

INTERCULT

Intercult är en fristående produktionsgrupp och ett resurscentrum med bas i Stockholm. Sedan 1996 är vi verksamma i Sverige och Europa, som initiativtagare och drivkraft i kulturella samarbetsprojekt, i nätverk och i utveckling av interkulturell- och internationell projekt-kompetens. Vi agerar även kulturpolitiskt nationellt och europeiskt.

Följ Intercults arbete via Intercults hemsida och på Facebook

INTERFEM

Interfem är en ideell förening. Vårt ändamål är att öka kunskap och medvetenhet om rasism och sexism. Vi vill samtidigt öka kunskapen om hur förtryck som rasism och sexism interagerar med varandra och andra former av diskriminering och förtryck i samhället.

J

K

L

LIV-mötesplats för systerskap

LIV är en tjejverksamhet i Hageby, Norrköping. Ambitionen är att skapa en välkomnande mötesplats (ett LIV-ing room) för tjejer mellan 12 och 25 år, där alla ska känna sig hemma. Hit ska man kunna komma för att ”bara vara”, umgås, hitta på aktiviteter och få möjlighet att prova på saker.

Har du en idé om något du skulle vilja göra tillsammans med andra, så hjälps vi åt för att skapa förutsättningar för att genomföra det. Det kommer att erbjudas samtalsgrupper också. Har du frågor är du välkommen att vända dig till livinorrkoping@gmail.com

M

MEGAFONEN

Megafonen arbetar med att mobilisera och stärka unga förortsbor genom bland annat öka sysselsättning, erbjuda läxhjälp, anordna fotbollsturneringar, bjuda in föreläsare och skapa mentorskap. En sann positiv kraft som sprider hopp.

Megafonen organiserar unga förortsbor i kampen för social rättvisa. Genom att mobilisera kraften som förtrycket föder i förorten vill vi skapa ett samhälle för alla, fritt från rasism, sexism och klassförtryck.MEGAFONEN KRÄVER att folket i förorten ska få påverka politiken som i sin tur påverkar vårt liv varje dag.2. MEGAFONEN KRÄVER utveckling och satsning på samhällsservicen i förorten.MEGAFONEN KRÄVER att det satsas på sociala verksamheter i förorten.MEGAFONEN KRÄVER ett rättvist utbildningssystem och full gymnasiebehörighet på alla skolor i förorten.

Megafonen finns i Husby, Vällingby, och Rinkeby


MELLANFÖRSKAPET

Mellanförskapet är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.
Det är också en känsla som delas av en växande grupp människor. Globaliseringen har skapat oss – vi är blandade, adopterade och barn till invandrare.

Mellanförskapet anordnar många intressanta samtal, håll dig uppdaterad.

N

O

P

PANTRARNA FÖR UPPRUSTNING AV FÖRORTEN

Pantrarna för upprustning av förorten, grundades 2011 och finns idag i Göteborg och Malmös förorter. De kämpar för ortens existens och rättigheter på många olika sätt. De har inspirerat tusentals ungdomar till att vara med och förändra förutsättningarna för orten. Insamlingar till upprustning av idrottslokaler, organisering av demonstrationer, läxhjälp, skrivkurser och seminarier hör till aktiviteter som Pantrarna anordnat.

Att utvidga och vara en länk till andra ungdoms organisationer och föreningar.
Att skapa ett forum för utbyte av erfarenheter och stötta ungdomar med råd och tips i deras aktiviteter.
Att utveckla nätverken för att åstadkomma en stabil och stark ställning i stadsdelen.
Att forma förebilder och föredömen bland unga i stadsdelen som i sin tur kan ta mer ansvar i formandet av den stadsdelen de
lever
Starta en fritidsgård för ungdomar i stadsdelen där förutom de vanliga pingis- och biljardborden även kommer hållas i
aktiviteter för konstruktiv personlig utveckling
Från föreningens stadgar

PLATFORM FOR INTERCULTURAL EUROPE

Platform for Intercultural Europe är en organisation som arbetar för att förstärka och skapa ett interkulturellt samtal i Europa via olika projekt. Följ deras arbete via deras hemsida och via Facebook.

A European membership association with the mission to fulfill the following needs:

To develop understanding of the concepts behind intercultural dialogue and action – Read more
To provide a space for cross-sectoral engagement, reflection and learning – Read more
To represent the experience, insights and needs of those civic actors who promote intercultural dialogue and action – Read more
To influence policy-making in the European Union through which national, regional and local policies on diversity and intercultural engagement can improve –

POLITISM

Vad är Politism? Och vad står vi för?

Egentligen är det en fråga som bäst besvaras genom att vara, inte genom att påstå. Men vi kan säga vad vi vill vara.

Redaktionellt rör vi oss i gränslandet mellan ledarsidorna och den ständigt pågående aktualitetsdebatten i sociala medier.

Och vi vill inte heller vara något annat. Aldrig i livet.

Vi vill inte vara en ledarsida. Vi vill inte skriva samma texter som de gör och vi vill inte driva en partilinje eller vara lojal med en rörelse eller ett parti.

Q

R

REVOLUTION POETRY

Revolution Poetry startade i en lokal i Husby och ett café på Söder i slutet av 2009 av poeterna Aladin Bewar Zakholi, Namo Marouf & Nachla Vargas Alaeb. Dessa går även under deras artist namn som är: Aladin, Lilla Namo & Nachla Libre.

Idag arbetar två personer aktivt med Revolution Poetry. Dessa är journalisten, statsvetaren och sociala entreprenören Barakat B. Ghebrehawariat och poeten Nachla Vargas Alaeb.

När Revolution Poetry startade handlade det om att fylla ett tomrum inom kultursfären som tydligt existerar. Vi ville skapa en scen som var mer förortsförankrad och riktad mot de röster och berättelser som sällan får ta plats inom media och konstvärlden. Vi ville starta en Spoken Word scen (estradpoesi) där orden skulle stå i centrum och där diverse former av konst skulle samverka.

RUMMET

Rummet är en plattform för samtal, diskussion och analys för rasifierade feminister och antirasister.


RÄTTIGHETSCENTRUM VÄSTERBOTTEN

Rättighetscentrum Västerbotten är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar för mångfald, mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Rättighetscentrum Västerbotten är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar för mångfald, mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Vi har tre huvudsakliga arbetsområden:
– Information och utbildning om diskriminering, mångfald och mänskliga rättigheter.
– Kostnadsfri rådgivning till människor som upplever sig diskriminerade.
– Påverkansarbete och opinionsbildning i frågor om diskriminering och mångfald.

Håll dig uppdaterad om Rättighetscentrum Västerbottens olika utbildningar, seminarium och samtal via deras Facebooksida.

T

TANKESMEDJAN FÖR ORTEN

Syftet med Tankesmedjan För Orten är att fylla ett demokratiskt tomrum och skapa en plattform för perifera perspektiv.

Tankesmedjan För Orten är politiskt oberoende och religiöst obunden.

G

TENSTA KONSTHALL

Tensta konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

TRYCK

Tryck är en politiskt obunden kulturförmedling.

Inom TRYCK vill vi sätta ljuset på detta. Vilka berättelser får gestaltas, och av vem? På vilka sätt förhåller sig svenskt kulturutbud till den tid vi lever i – och den befolkningssammansättning vi har?

TRYCK har en viktig roll att spela för att synliggöra den mångfald av erfarenheter och berättelser som rör den svarta diasporan. Vi vill ge kritiska och kreativa svar på de stereotyper och exotiserande bilder av den svarta diasporan som cirkulerar i det svenska samhället. Framför allt vill vi bidra till att bredda representationer av svarthet genom konstnärliga uttryck inom scenkonst, film, foto, skrivande och andra kulturformer.

U

V

VOX PACIS

Vox Pacis-Fredens Röst är en religöst och politiskt obunden förening. Den bildades 2006 och har producerat ett stort antal festivaler, konserter, föreställningar, utställningar, kurser och workshops. En verksamhet som omfattat barn, ungdomar och vuxna från femton olika kulturer och all de stora världsreligionerna. Under de senaste åren har Vox Pacis insatser inriktats på att, i än högre grad än tidigare, involvera och engagera ungdomar från Stockholms förorter.

X

Y

Z

Å

Ä

Ö