Eriksson, Hippas

“Dilba dissar allt” av Hippas Eriksson, bild: Emma Göthner.

dilbadissarallt

“Varför är det sista dagen på sommarlovet, vad kan Dilba göra?”

Språk: Svenska
Utgiven: 2010-01
ISBN: 9789147083787
Förlag: Liber
Serie: Lilla biblioteket
Antal sidor: 16 sidor
Läsnivå: 6-9, Börja Läsa