Antirasistisk ordbok

“Antirasistisk ordbok” av Adrian Groglopo

antirasistisk-ordbok_pocket

“Språk är ett viktigt medel i kampen för rättvisa. Den här ordboken samlar ett antal begrepp som Antirasistiska Akademin (ArA) anser är grundläggande för den antirasistiska kampen som förs idag i Sverige och i resten av Europa. Det är en samling av begrepp som har definierats och förklarats av ett flertal antirasistiska forskare i Sverige där många av oss är verksamma och anknutna till föreningen ArA.

Boken är lättillgänglig och vänder sig till alla. Kring varje begrepp som boken tar upp finns en kortare text som introducerar begreppet och förklarar det på ett grundläggande sätt. Till var och ett av begreppen finns också hänvisningar för vidare läsning och fördjupning för den som är intresserad. ” Förlagsinformation

Språk: Svenska
Antal sidor: 255
Utg.datum: 2015-10-09
Förlag: Antirasistiska Akademin
Illustratör: Amalia Alvarez
ISBN: 9789187679988