Representation

Representation i barnböcker

melvin-mo

I sin genomgång av barn och ungdomsböcker för 2014 har Svenska barnboksinstitutet för första gången bland annat tittat på representationen av bruna barn. Viktig statistik som vi hoppas följs upp varje år!

Läs mer här