Nelson Mandela-minesseminarium

Afrosvenskarnas riksförbund arrangerar tillsammans med bland annat ABF Stockholm och Olof Palmes Internationella center ett minnesseminarium om Nelson Mandela lördagen den 11 januari 2014 kl 13-16. Missa inte detta.

Nelson Mandela

”Nelson Mandela avled i sitt hem 5 december 95 år gammal. En hel värld har sörjt och erinrats om den livsgärning Mandela utfört som ojämförlig ledare och inspirationskälla samt som nationell och global förebild och föredöme för den största delen av mänskligheten. Seminariet handlar om minnet av Mandela ur olika perspektiv, kampen mot apartheid och dagens Sydafrika och Afrika.

Medverkan av:
· Ingvar Carlsson, tidigare statsminister

· Mandise Dona Marasha, Sydafrikas Sverigeambassadör

· Marika Griehsel, tidigare Svt:s Afrikakorrespondent

· Margaret Gärding, Årets kvinna 2012 för sina insatser i kampen mot rasism,
Fil dr, uppvuxen i KwaZulu-Natal provinsen i Sydafrika

· Beatrice Kindembe, Afrosvenskarnas riksförbund

· Mikael Leyi, Sydafrikahandläggare Palmecentret

· Anders Möllander, Sveriges Sydafrikaambassadör vid tiden för övergången från apartheid till demokrati och

· Bengt Säve-Söderbergh, tidigare kanslichef för AIC, föregångare till Palmecenter och författare till ny skrift om svenska
stödet i kampen mot apartheid.

Samarrangemang med ABF, Afrosvenskarnas riksförbund, Olof Palmes Internationella Center och Olof Palmes minnesfond. Fri entré.

nelsonyoung

Plats: ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm. ” Se Afrosvenskarnas Riksförbund