Att störa homogenitet

Under hösten 2013 och våren 2014 arrangeras 4 konferenser i Örebro med målet att lyfta fram perspektiven utanför normen. Missa inte en chans att fördjupa dig i en diskussion om hur vi se allas rättigheter och hur vi kan arbeta mer inkluderande. Läs mer här:

Att störa homogenitet

Rasism, funkofobi, antisemitism, transfobi, islamofobi, antiziganism och homofobi får livskraft av föreställningar om kulturell renhet och idéer om ett homogent och idealiserat svenskt folk som tänkt, känt och varit lika. Samtalet, platsen och kulturen bör tillhöra alla oavsett livsstil, sexuell läggning, klass, kön, funktionsnedsättning eller ursprung.

att-stora-homogen-logga200px

I fyra konferenser som genomförs i Örebro under hösten 2013 och våren 2014 vill vi störa bilden av det homogena genom samtal och reflektioner som tar utgångspunkt i mångfaldsperspektiv, pluralism och normkritik. De fyra konferensdagarna kommer att behandla teman som hur språk kan användas för att för att inkludera eller exkludera, hur platser och miljöer kan inkludera eller stänga ute människor och vad som kan ske när olika mänskliga rättigheter hamnar konflikt. Den fjärde konferensen kommer att sätta fokus på det professionella uppdraget och ansvaret. Museer, kulturarv, teatrar, bibliotek, skolan och politiken bidrar alla på sitt sätt att skapa olika slags berättelser om samhället. Vad innebär detta ansvar? Hur ska vi utveckla och förnya vårt arbete för mänskliga rättigheter och ett socialt hållbart samhälle?

Program

Program till hela konferensserien i pdf
Tid, plats och anmälan

Plats: Örebro länsteater.

Moderator: Anna Furumark.

Arrangör: Örebro läns museum, Länsstyrelsen i Örebro, Örebro kommun och Örebro länsteater.

Anmälan: anmäl dig via länkarna nedan.

Konferens 1: Att störa homogenitet. Språkliga förskjutningar (25/9 2013)

Konferens 2: Att störa homogenitet. Platsen och det offentliga rummet (14/11 2013)

Konferens 3: Att störa homogenitet. När rättigheter krockar (12/2 2014)

Att störa homogenitet. Den framtida praktiken (2/4 2014)

Det finns möjlighet att lyssna på de två första konferenserna här